Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er nødvendig med oppfriskningsdose om du ikke har en underliggende sykdom.

Men:

De åpner nå likevel for at de som ønsker det får muligheten.

På bakgrunn av informasjon fra folkehelseinstituttet åpner vaksinesenteret for at de som ønsker det kan bestille time til oppfriskningsdose følgende dager i uke 47 og 48:

Torsdag 24. november
Onsdag 30. november
Torsdag 1. desember

Vaksineringen skjer i Jacob Blochs gate 4, 1776 Halden.

Timebestilling via helseboka eller på telefon finner du her

– Vi vurderer fortløpende behovet for å øke antall dager hvor vi vaksinerer, skriver Halden kommune på sin hjemmeside.

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Bakgrunnen for det er at slik epidemien er forventet å utvikle seg, vurderer Folkehelseinstituttet at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko.

Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Vaksineringen i Halden skjer her, i Jacob Blochs gate 4:

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere.

Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.

Det er god tilgang på koronavaksine i Norge. Selv om FHI per i dag vurderer den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år som begrenset, åpnes det derfor allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Her er koronareglene som gjelder nå

*Man trenger ikke å teste seg hvis man blir syk.

Men det er fremdeles anbefalt at man holder seg hjemme når man er syk, gjerne de tre første dagene. Det er da man er mest smittsom.

*Man kan gå på skole, jobb og delta i sosiale settinger selv om man har litt forkjølelsessymptomer.

Men man bør holde avstand til andre og passe på å ha god håndhygiene.