Den klare røsten og det rungende latteren til denne høye og sterke mannen er nå borte. Oddvar var lagets mann, han var bedriftens mann. Han hadde en ektefødt glede i å være tilstede her og nå. Han utviste en uselvisk entusiasme i nesten alt han gjorde. Der andre hadde gitt opp for lengst, jobbet Oddvar ufortrødent videre med å få fullbrakt nye løsninger. Det være seg omstillinger, kostnadskutt eller kampen for investeringsmidler. Alltid sammen med sine kolleger, han var ikke mannen for alenegang. Han levde til fulle etter Norske Skogs kjerneverdier: ærlighet, åpenhet og samarbeid.

Oddvar elsket å jobbe i team. Noe mange merket da han i 1992 overtok som fabrikksjef ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. En feiende flott ny papirmaskin hadde akkurat blitt startet opp. Ulikt en del ledere, ble budsjettprosessene lange og grundige fordi Oddvar trodde på felleskapet, medarbeidernes involvering og konstruktive diskusjoner. Han levendliggjorde begrepet «Alle skal med» før noen andre hadde tenkt på det som et effektivt valgkampslagord.

I nærmere 40 år tjente han Norske Skog gjennom opp- og nedganger. Som ung sivilingeniør i kjemi fra Norges Tekniske Høyskole i Trondheim ble han ansatt ved Unions forskningslaboratorium i Skien. Senere ble han overingeniør, deretter produksjonssjef og endte til slutt med samlet fabrikkansvar for Union. Etter nærmere 20 år i Union, begynte han som fabrikksjef ved konsernets største magasinpapirfabrikk, Norske Skog Saugbrugs, i Halden.

Oddvar tilbrakte til sammen ti år som fabrikksjef i Halden. Etter noen år ved hovedkontoret med ansvar for forretningsutvikling og globale driftsforbedringer, avsluttet han karrieren som fabrikksjef ved Norske Skog Follum inntil nedleggelsen i 2012. Oddvar hadde store faglige kunnskaper om papir og treforedlingsprosesser, og han ble flittig benyttet som tilkalt ekspert og problemløser ved igangkjøringer og utbedringer ved konsernets den gang mange globale fabrikker. Hans gode lynne, utadvendte og kontaktskapende evner var også en velsignelse for ham som leder og kollega.

Dessverre preget sykdom livet hans mer og mer de siste årene som pensjonist. Det var ikke lett hverken for hans nærmeste familie eller Oddvar selv. Den sterke og vitale mannen med de mange gode historiene som han gladelig delte i sosiale sammenhenger, sovnet inn den 18. oktober.

Vi sender våre varmeste tanker til hans aller nærmeste og takker særskilt for tiden og innsatsen i Norske Skog.

For ansatte i Norske Skog,

Sven Ombudstvedt, konsernsjef