Gå til sidens hovedinnhold

Tror på ny Idd skole i løpet av 2017

Artikkelen er over 6 år gammel

Rektor Jostein Stø ved Idd skole fulgte debatten i hovedutvalget for undervisning og oppvekst tirsdag kveld. Han er forundret over at politikerne ikke er enige om hvor skolen skal bygges.

Alle skolepolitikerne i Halden vil ha ny skole på Idd, men de er ikke enige om Risum-tomta er den rette.

Les også: Høyre vil ha storskoler på Os og på Idd

Les også: Prestebakke skole er fredet

Les også: Foreslår to ungdomsskoler

Les også: - Jeg selger ikke til Halden kommune

Ønsker samarbeid

I juni skal kommunestyret si siste ord i skolestruktursaken. Aps Elisabeth Giske strakk ut hånda og ba om samarbeid først og fremst for Idds beste slik at de kan enes i kommunestyret. Den invitten tar posisjonen med seg til sine partier.

Omfattende

Posisjonens fem medlemmer har vedtatt at prosjektering av ny skole på Idd skal iverksettes umiddelbart på kommunens tomt ved dagens Risum ungdomsskole. 500.000 kroner finnes på budsjettet for 2015. Prosjekteringen må stå ferdig innen 31. desember i år.

Skolen skal kunne ta imot 600 elever. Investeringsmidler innarbeides i budsjett 2016 og 2017, slik at skolebygget kan forsøkes ferdigstilt høsten 2017.

Ønsker utredninger


Arbeiderpartiet vil på sin side også ha Idd skole så fort som mulig, men ønsker utredninger av tomt og utgifter. Hva vil dette koste? Hva lønner seg? Hva trenger vi? Ap frykter bygging på Risumtomta blir veldig kostbar.

Giske sier til HA at det nå haster med å bli enige om hvor den nye skolen skal bygges.
- Iddesiden fortjener å få et vedtak man kan stole på og jobbe videre med etter valget, sier Giske.

Hun håper politikerne kan bli enige om hvor skolen skal bygges.

Hun sier Arbeiderpartiet vil diskutere plassering av Idd skole på et møte 4. mai.

Ser for seg Risum

Ansattes representantene Asle Milde og Bente Helle fulgte debatten og gledet seg over at det nå endelig ser ut til å skje noe med skolebygging på Idd. Det samme gjorde Idd-rektor Jostein Stø.
 

– Hva sier du nå? Spør HA ham etter møtet.
 

– Jeg er veldig glad for at alle uttrykker positivitet til forprosjekt av Idd skole, men jeg blir litt overrasket når jeg hører man fremdeles vurderer å bygge på gamle Øberg skoles tomt, svarer han og ser i så fall for seg en ny flytteprosess der elever og ansatte må ut fra skolen i en byggeperiode.
 

Rektoren husker tilbake til sammenslåing av Iddevang og Øberg. Han mener foreldre, elever og ansatte hele tiden har sett for seg ny skole på Risum-tomta. Også tidligere høringssvar tilsier dette.
 

– Nå nevner Ap å bygge på Øberg likevel. Jeg tror motstanden mot sammenslåing av Øberg og Iddevang til den tomta ville vært massiv dersom det var alternativet den gang, mener Stø.

Langt på vei


Han tror på en ny Idd skole.
 

– Tror du ny skole står klar i 2017?
 

– Skal jeg tro på det positive som blir presentert her, så tror jeg på 2017, men når jeg hører de er uenige om beliggenheten, så blir jeg i tvil, svarer han og fortsetter etter en tenkepause: – Jeg tror langt på vei vi er i gang med en skole i 2017. Idd skole er prioritet nummer én for alle.

Flertallsvedtaket

Posisjonen; Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte til slutt for denne skolestrukturen.

Foruten prosjektering av ny skole på Idd, inngår følgende punkter. Disse ble flertallspolitikerne enige om etter en lang og saklig debatt og gruppemøte.
 

En prosess med sammenslåing av Folkvang og Idd skole igangsettes etter regelverket. Endelig sammenslåing finner sted når ny skole på Idd står ferdig.
 

Prestebakke skole forblir en selvstendig skole, men Prestebakkes tilknytning og forhold til den nye skolen på Idd utredes. Hovedføringene skal være et best mulig læringsmiljø for elevene og faglig undervisningsmiljø for lærere. Opptaksgrenser vurderes og skolens ansatte, ledelse, elever, foresatte, foreldrenes arbeidsutvalg, velforeninger og SU/SMU tas med for innspill og høringer i utredningsarbeidet. Ferdigstilles innen 31.12 i år og legges fram som egen sak i begynnelsen av 2016.
 

Vi skal ha 3 ungdomsskoler: Strupe, Os og Risum. Utrede 1–10 skole på Os. Penger til forprosjektering legges i budsjett for 2016. Utrede ny idrettshall med to baner i tilknytning til Os skole. Forprosjektering innarbeides i budsjettet for 2016 og forsøkes etablert i samarbeid med fylkeskommunen.
 

Rådmannen skal prosjektere nødvendige utvidelser på Strupe skoles tomt. Midler til forprosjekt i budsjettet for 2016. Byggetrinn tre ved Hjortsberg vurderes og penger til forprosjektering innarbeides i budsjettet for 2016.
 

En gjennomgang av skolegrenser gjennomføres som følge av endret skolestruktur. Forslag til nye og justerte skolegrenser opp som egen sak i mars 2016.
Disse punktene med egen framdriftsplan innarbeid i en egen plan for skolestrukturen.

Kommentarer til denne saken