Vedkommende er sannsynligvis smittet på sykehuset etter å ha vært nærkontakt til et bekreftet tilfelle der, skriver Aremark kommune på sine hjemmesider

Personen har vært isolert i påvente av avklaring. Isolering og igangsatte smitteverntiltak videreføres og personen er godt ivaretatt på sykehjemmet. Det er ikke tegn til alvorlig sykdom så langt og smitteoppsporing er utført. Det er få nærkontakter, og disse er varslet og det er igangsatt karantenetiltak.

Ordfører i Aremark bekrefter at kommunen nå har fått sitt andre smittetilfelle, men at de grunnet personvernhensyn ikke kan si noe om alder og kjønn.

– Vi har vært forberedt på utbrudd ved sykehjemmet og det er opprettet en egen smitteavdeling. Vi har veldig god kontroll i Aremark, sier Tolsby til HA.