Ser at Halden Høyre velger et nytt (sjakk)-trekk når det gjelder å argumentere for sitt budsjettforslag. I stedet for å legge fram synspunktene i det politiske fora som skal vedta budsjettet (kommunestyret), formidler de sitt budskap gjennom et innlegg i lokalavisa dagen etter. Om dette var et sjakktrekk fra Høyre sin side, er vanskelig å si. Kommunestyremøtet ble i alle fall avsluttet langt tidligere enn antatt, og representantene kunne ta en tidlig kveld.

En får håpe at dette mulige sjakktrekket var et engangstilfelle. Vi kan vel ikke ha det sånn at byens største parti ikke vil benytte muligheten til å diskutere og debattere saker i politiske fora. Særlig ikke når det gjelder årets viktigste politiske sak – budsjettvedtak for året 2021.

Selve budsjettforslaget til Høyre er nærmest identisk med kommunedirektørens forslag. Riktignok vil de nedlegge Prestebakke skole, og gi elevene ved Os gratis skoleskyss. Da er det noe underlig at Høyre i sitt innlegg i lokalavisa samtidig vil legge nytt tak på gymsalen på Prestebakke skole. Høyre vil i tillegg stoppe bygging av ny barneskole på Os. Da er godt at de i det minst vil sørge for transport av elevene.

Høyre er opptatt av framtida. Det er bra. Budsjettet til Høyre er for morgendagens haldensere. De er opptatt av kommunens bærekraft, både sosialt og økonomisk. Dette må gjøres samtidig med at kommunen skal gi gode tjenester både i skolen og andre steder. En må tilpasse kommunens drift slik at en unngår veien tilbake til ROBEK. Ordet ROBEK er forresten omtalt tre ganger i Høyre sitt innlegg.

De rød/grønne samarbeidspartiene spiller på lag med Høyre både når det gjelder å ha en bærekraftig økonomi og samtidig gi gode tjenester. Forskjellen mellom de rød/grønne og Høyre, er at samarbeidspartiene i tillegg til å være opptatt av framtida mot år 2030, også er opptatt av nær framtid – særlig år 2021. Samarbeidspartiene tar allerede nå grep som bidrar til at tjenestene til innbyggere i 2021 blir styrket. Dette gjelder bl.a. tilbud overfor barn og unge, tilbud innen helse og tilbud innen kultur.

Høyre inviterer til samfunnsdiskusjon de neste årene. Dette ønskes velkommen. Da kan vi sammen diskutere og argumentere for våre synspunkter. En forutsetning for å få til fruktbare og konstruktive politiske samtaler, avhenger riktignok at en legger fram sine synspunkter i politiske fora.