– Villig til å betale full eiendomsskatt for en periode

Eiendomsskatt: Ole Richard Holm-Olsen.

Eiendomsskatt: Ole Richard Holm-Olsen.

Artikkelen er over 4 år gammel

– Jeg er villig til å betale full eiendomsskatt en periode for å få kommunen raskere ut av Robek. Kall det gjerne et spleiselag. Hva mener du? Spør Høyres Ole Richard Holm-Olsen.

DEL

MeningerOle Richard Holm-Olsen i Halden Høyre har søndag sendt HA et Fritt Ord innlegg, der han spør folk i Halden om de er villige til å betale eiendomsskatt for en periode. En eiendomsskatt han selv er prinsipielt i mot, men likevel villig til å betale for å få kommunen raskere ut av statlig administrasjon.

Les hele Fritt ord-innlegget her.  

Il est battu par les flots, mais ne sombre pas

(Mottoet til Frankrikes hovedstad Paris).

Høsten 2015 ble jeg og ca 70 andre innbyggere valgt inn som enten faste eller vara-medlemmer, til kommunestyret.  Det er nå gått noe over 100 dager siden det første kommunestyret etter valget, og jeg har brukt litt tid til å reflektere over hvordan det går.

For familielivet mitt, var det uten tvil et dårlig valg å velge la meg velge  til kommunestyret.  Jeg er i politiske møter fra en til to kvelder i uka, som min ektefelle da ikke ser meg fra jeg reiser på jobb om morgen før jeg skal til sengs om kvelden. Jeg er henne svar skyldig, om hvorfor det var riktig av meg å stille til valg. Jeg antar, at det samme gjelder for andre folkevalgte.

De politiske  møtene og saksgangen, synes jeg er interessante. Jeg blir stadig overasket over hva som viser seg vanskelig og omtvistet, og på samme måte overasket over andre ting jeg trodde skulle være komplisert – som glir lett igjennom.

For meg er det en gåte, at det ikke har vært en bred drøfting politisk og i media omkring rådmannens konstruktive forslag til midlertidige endring i eiendomsskatten. Kanskje den debatten kommer før økonomiplanen til sommeren?

Jeg registrerer at det tidvis er en del debatt i sosiale medier, fra det helt saklige til det helt usaklige. For min egen del har jeg forsøkt utvise forsiktighet med å delta her.  Jeg oppfatter debattene  for lett å bli unyanserte og utglidende. Samtidig skjønner jeg at sosiale medier av forskjellige slag, er viktige både for samfunnsopplysning og utvikling.  Mennesker har forskjellig oppfatning om hvordan man skal og bør opptre, være seg på nett eller andre steder. Jeg innser at jeg lett blir tatt til inntekt for å mene annet enn jeg prøver å uttrykke, særlig når jeg skriver på nettet.  Jeg klarer foreløpig ikke avgjøre hvordan jeg skal forholde meg til det, men har vurdert å slette facebook-kontoen min og bli fraværende fra de sosiale medier.  Samtidig anser jeg det for å være litt feigt. Inntil videre fortsetter jeg nok som nå – forsøksvis forsiktig og saklig tilstedeværelse.

Jeg ser at det går helt fint å prate med folkevalgte fra andre partier. Jeg har tillit til alle som sitter i kommunestyret, og er trygg om at de i bunn og grunn ønsker Halden vel.  Samtidig må hver og en jobbe for sitt partis særinteresser.  Tidvis registrerer jeg at både jeg og andre blir irriterte, på mer eller mindre saklig grunnlag.  Den irritasjonen som oppstår, opplever jeg – i hvert fall i det vesentlige – at vi alle klarer å håndtere på en rasjonell måte. 

Skole på Idd er en svært viktig sak. Hall  - være seg til håndball, svømming eller annet – er viktig. Sentrumsplanen må på plass. Store saker, med varig betydning for mange i Halden. Jeg gleder meg over at det er positive signaler fra fylkeskommunen om samarbeid, og at det er private initiativ som fremstår som gjennomførbare.  Det er håp om realisering – men, vi har ikke satt spaden i jorda ennå.  For meg er dette viktige saker, hvor vi må se fremdrift utover de rene ønsker og håp.

Ønsker vi Halden ut av Robek raskere enn gjeldende avtale?  Er vi villige til å betale økt eiendomsskatt for å få det til? Eiendomsskatt burde etter mitt syn prinsipielt sett, vært fullstendig fjernet, og Halden Høyre er mot å øke skatten før vi har en trygg balanse.

Skal et så viktig spørsmål, avgjøres av folkevalgte uten offentlig debatt?  Personlig mener jeg rådmannens forslag var meget fornuftig, og jeg  er villig til å betale full eiendomsskatt en periode for å få kommunen raskere ut av Robek. Kall det gjerne et spleiselag.  Hva mener du?

Ole Richard Holm-Olsen, Halden Høyre

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags