Barnefattigdommen øker i Halden

FATTIGDOM: - Hvert 6. barn i Halden lever i familier som karakteriseres som fattige, skriver Jan-Erik Andersen.

FATTIGDOM: - Hvert 6. barn i Halden lever i familier som karakteriseres som fattige, skriver Jan-Erik Andersen.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

«Rundt 16 prosent av barna i Halden- altså hvert 6 barn - lever i familier som karakteriseres som fattige og som har store utfordringer i hverdagen»

DEL

MeningerBarne-ungdom og familiedirektoratet publiserer nå en rapport som viser at antall barn som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Samtidig med denne rapporten skal Hovedutvalget for Samfunnsutvikling og kultur behandle en fersk og oppdatert Folkehelserapport for Halden.

Rundt 16 prosent av barna i Halden- altså hvert 6 barn - lever i familier som karakteriseres som fattige og som har store utfordringer i hverdagen. Siden 2011 har det vært en enda større relativ stigning i Halden kommune enn landet som helhet ifølge rapporten som har sine siste data fra oktober 2016. 

Selv om det er en viss bedring med henhold til frafall i videregående skole, så vet vi av forskning at det er sammenheng mellom lav skolemestring og levevilkår forøvrig . «En problematisk oppvekst gir seg utslag i dårligere skoleresultater, som er den viktigste faktoren i Norge for hvordan barn mestrer senere voksenliv», sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 

Halden kommune har satt igang enkelte tiltak overfor lavinntektsfamilier men åpenbart ikke nok. Rødt er klar på at statlige tiltak er nødvendig for å redusere barnefattigdommen (feks. at barnetrygden må økes betydelig) men Halden kommune må også øke sin innsats.

Det holder rett og slett ikke å vise til Robek-lista og økonomibalansen hver gang man skal drøfte situasjonen for de som har det aller vanskeligst i denne byen. 

Rimelige og flere utleieboliger i kommunal regi er feks ett tiltak som kunne bedret situasjonen. 

BUF-direktøren  oppfordrer kommunen til å lage planer for hvordan man skal arbeide med å bedre forholdene for disse barna og deres familier. I Halden mangler det ikke på planer. Derimot mangler det en politisk vilje til å gjennomføre dem.  

Jan-Erik Andersen, kommunestyrerepresentant for Rødt

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags