Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen behandler mennesker uverdig

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi registrerer at Halden kommune igjen og igjen gjennomfører anbudsprosessene på flere av sine renholdstjenester der de ansatte blir offer. At Halden kommune ikke har kriterier om at de ansatte skal ivaretas i slike prosesser er sterkt kritikkverdig.

Det er nå 26 renholdsoperatører som går en uviss tid i møte. De har den siste uka sittet i drøftelsesmøter med sin arbeidsgiver. På møtene får de beskjed at de mister jobbene sine når kontrakten med Halden kommune utløper 1. juni. At ikke Halden kommune kan være bidragsyter til at de ansatte automatisk skal kunne bli overført til «ny kontraktør», er meget underlig og uverdig behandling av mennesker.

Dette kunne enkelt vært unngått om kommunen hadde innarbeidet at virksomhetsoverdragelse skal være gjeldende for de ansatte i sine anbudspapirer. Da hadde det vært som intensjonen i utsettelsen av tjenester i oppdraget, ikke de ansatte som var satt på anbud.

Dette er også et av flere dårlige eksempler på hvordan det går med ansattes trygghet ved konkurranseutsetting og privatisering, i tillegg til svekkelser i både lønns-, pensjons-, kompetanse- og arbeidsforhold. Oversikten og kvaliteten på tjenestene blir heller ikke bedre, og ofte blir omkostningene høyere.

Det må nå forventes at kommunen tar sitt ansvar, når de har gått til det skritt å sette ut «arbeidsfolk på anbud», og vi vil derfor stille ordføreren som kommunens øverste leder følgende spørsmål:

1. Synes ordføreren det er greit at arbeidsfolk må sitte med «lua i hånda» hvert tredje, fjerde og femte år da kommunen gjennomfører nye anbudsrunder og bytter kontraktører?

2. Vil ordføreren følge prinsipp iht. arbeidsmiljølovens kapitel 16 om virksomhetsoverdragelse slik at det er oppdraget som settes på anbud og ikke de ansatte?

3. Vil ordføreren ta initiativ for at det innarbeides seriøsitetskrav i innkjøpsregelverket i kommunen? Slik bl.a. samarbeidsforum mot svart økonomi har utarbeidet mal for.

4. Vil ordføreren ta initiativ for å gjennomgå og forbedre kommunens regelverk for anbud- og innkjøp? Dette for å sikre seg og bidra til et seriøst arbeidsliv mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet? Slik bl.a. Sarpsborg kommune har gjort etter mal fra Skiensmodellen?

5. Vil ordføreren utrede muligheten for å rekommunalisere renholdet, slik det i dag er for renholdet og i helsesektoren i Halden kommune?

Kommentarer til denne saken