Arbeiderpartiet har bestemt seg for hvem de ønsker å samarbeide med

Arbeiderpartiet går for et rødgrønt samarbeid. Høyre er tydeligvis en uaktuell samarbeidspartner.