Vil overlate barnehagene til private

BEHOLDER EN BARNEHAGE: Kommunen ønsker bare å beholde en av sine sju barnehager. Denne må være stor og drives effektivt for å holde tilskuddet til de private barnehagene nede. Arkivbildet.

BEHOLDER EN BARNEHAGE: Kommunen ønsker bare å beholde en av sine sju barnehager. Denne må være stor og drives effektivt for å holde tilskuddet til de private barnehagene nede. Arkivbildet. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Dersom rådmannens forslag til økonomiplan vedtas, vil Halden kommune stå igjen med kun en barnehage.

DEL

I forslaget står det konkret at den ene barnehagen må være robust og stor nok til å ha en effektiv drift. Dette er for å kunne styre tilskuddet til de private barnehagene.

Ser til nabokommuner

Kostnadene i de kommunale barnehagene styrer nemlig tilskuddet til de private.

– Vi ser at flere kommuner overlater barnehagerift til private. Det er riktig at forslaget om å beholde en barnehage er tuftet og basert på økonomi. Vi vi ser hva andre kommuner gjør for å styre tilskuddet, sier kommunalsjef for undervisning og oppvekst, Jane Short Aurlien.

I Østfold har blant annet Sarpsborg, Askim og Rygge gjort tilsvarende strukturelle endringer av barnehagedriften.

Sparer sju millioner

– Hva som skjer videre er avhengig av hvilke politiske signaler og vedtak som kommer, men det må gjøres et stykke arbeid og da vil det blant annet være naturlig å se på erfaringer fra de tre andre kommunene i Østfold som har gjort tilsvarende endringer, sier hun.

Hun understreker at kommunen fortsatt må ivareta sin plikt om å ha full barnehagedekning. Og at de kommunale barnehageplassene som forsvinner må erstattes av private plasser.

Ifølge økonomiplanen vil man kunne spare sju millioner kroner årlig på å overlate barnehagedriften til private aktører. Dette er basert på at man sparer en million ved den strukturelle endringen og seks millioner i pensjonskostnader.

Vil ha ny barnehage

På den positive siden trekkes det fram at dette kan gi barnehager som er bygget for framtida og som er større og mer fleksible enn mange av dagens kommunale barnehager.

Utdanningsforbundet er ikke avvisende til forslaget. Men forutsetter da at det bygges en helt ny kommunal barnehage.

– Vi er positive til at det bygges en ny stor barnehage for 120–150 barn og at man i den forbindelse legger ned noen av de gamle. De som jobber i tilsvarende barnehager i Askim og Sarpsborg er veldig positive, sier Asle Milde i utdanningsforbundet.

– Men privatisering eller nedleggelser utover dette støtter vi ikke, fastslår han.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags