Gå til sidens hovedinnhold

Vil legge ned Prestebakke

Artikkelen er over 6 år gammel

Rådmannen foreslår å slå sammen Prestebakke med Øberg og Iddevang eller Idd skole som de sammenslåtte skolene etter planen skal hete.

Gleden over «fredningen» av Prestebakke skole kan bli kortvarig.

Les også: Anbefaler å frede Prestebakke

Legges ned i 2015?

Rådmannen orienterte torsdag kveld politikerne i kommunestyret om sitt opplegg for økonomiplanen 2015–2018. Der foreslår hun at Prestebakke skole legges ned og slås sammen med Øberg og Iddevang.

Det skal skje allerede fra 2015 dersom politikerne slutter seg til rådmannens forslag.

Økonomiplanen var kun gjenstand for en orientering fra rådmannens side torsdag, og kommer til politisk behandling i formannskapet etter sommerferien.

Selv om det ikke var noen realitetsbehandling av planen nå, lot ikke reaksjonene vente på seg i spørsmålsrunden.

Kutte strupen

Stein Bukholm (H) sa at å legge ned Prestebakke skole vil være ensbetydende med å skjære strupen over på et lokalsamfunn.

Anne-Kari Holm (Sp) mente at dersom det blir aktuelt med så drastiske tiltak, så må posisjonspartiene vurdere å diskutere eiendomsskatten.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker sier at det ikke er med lett hjerte hun fremmer forslagene om tiltak i økonomiplanen, men at Halden er i en kritisk økonomisk situasjon.

Vil kvitte seg med seks barnehager

I tiltakspakken for fire års perioden er det flere forslag som gir politikerne noe å tygge på.

Nedleggelse av Prestebakke skal gi sju millioner kroner i innsparing i 2015, mens helårseffekten blir 9,3 millioner.

Skolen er nylig rehabilitert og pusset opp for 25 millioner kroner.

Det foreslås også å kvitte seg med seks kommunale barnehager fra 2016, slik at det bare blir en barnehage i kommunal regi. Sju millioner spart.

Legge ned Karrestad

Det foreslås nye kutt i kulturtiltak for barn og unge, og at avtalene med Opera Østfold og Blåseensemblet avsluttes fra henholdsvis 20 16 og 2017.

Karrestad foreslås nedlagt, mens et nytt demenssenter foreslås etablert ved Bergheim. Karrestad kan bli tatt i bruk av tilbudet til utviklingshemmede i BRA-veien.

Uten at det settes i verk nye tiltak vil kommunen ha opparbeidet seg en driftsmessig underdekning på 146 millioner kroner 2018.

Med rådmannens opplegg til økonomiplan vil nedbetalingen av det oppsamlede underskuddet på 289 millioner kroner pågå helt fram til 2022.

Kommentarer til denne saken