– Dette gjøres andre steder, hvorfor ikke her, spør lederen av velforeningen, Berit Olsen.

Kornsjø stasjon skriver seg tilbake til 1879, men i 1965 stoppet lokaltrafikken mellom Halden og Kornsjø. Utenlandstogene stoppet på stasjonen frem til 1999. Det betyr at det ikke er noen stoppesteder på en strekning fra Halden til Ed på rundt seks mil.

100 navn

– Flere jernbanestrekninger har det slik at toget stopper for av- og påstigning ved behov. Gjennom Kornsjø er også hastigheten toget kjører på så vidt lav at det ikke skulle by på særlige problemer. Vi har ikke markedsført aksjonen enda – men har lagt ut en underskriftsbok på Kornsjø Landhandleri som allerede teller over 100 navn, sier Berit Olsen.

Fin bygning

Kornsjø stasjon ble opprinnelig oppført i treverk, tegnet av arkitekt Blix i 1879.

Stasjonsbygningen brant ned i 1898, og nåværende bygning i mur ble reist i år 1900, tegnet av jernbanens egen arkitekt Paal Due.

Bygningen ble fredet i 2001.