Gå til sidens hovedinnhold

– Vi får ikke alltid vite om selvmord før lang tid etterpå

Artikkelen er over 6 år gammel

Hjelpeapparatet får ikke automatisk noe varsel, dersom det begås et selvmord i Halden.

Dermed kan pårørende sitte igjen uten å få hjelp til å bebarbeide det som har skjedd.

Fører ikke kommunestatistikk

Årlig er det mellom 500 og 600 registrerte selvmord i Norge. I 2012 var tallet 515 eller 10,3 per 100.000 innbyggere.

Det betyr at 3,6 personer i Halden valgte å avslutte livet sitt for to år siden.

– Det finnes så vidt jeg vet ikke statistikk for selvmord på kommunenivå. Det er fordi tallene ville blitt små og gjort det lett å identifisere enkeltpersoner, især i små kommuner, forklarer kommuneoverlege Halvard Bø.

Avhengig av varsel

En gjennomgang av de siste års dødsmeldinger for Halden gir ifølge Bø ikke grunnlag for å tro at tallene for Halden er vesentlig annerledes enn i resten av landet.

Bak hvert selvdrap sitter det pårørende igjen med spørsmål og behov for praktisk og psykisk hjelp. I Halden er det ingen automatikk i at kommunen får varsel når en innbygger tar livet sitt.

– I de tilfellene hvor hjelpeapparatet får kjennskap til at noen har begått selvmord, får pårørende tilbud om kontakt med det psykososiale kriseteamet dersom de ønsker det. Er det behov for videre oppfølging, skjer det gjennom det ordinære hjelpeapparatet. Det vil primært si fastlegene, sier Bø.

– Bør se på rutinene

Han innrømmer at varslingen ikke alltid fungerer slik det er ment.

– Iblant får ikke helsevesenet kunnskap om selvmord før lang tid etterpå. Her kan det nok være behov for å se nærmere på de forskjellige nødetatenes rutiner.

For øvrig er det viktig å huske at støtte og hjelp fra dem man har rundt seg til daglig, kanskje er det mest effektive støttende tiltaket i en slik krisesituasjon. Det er ikke alltid det er behov for profesjonell hjelp, sier kommuneoverlegen.

Komplisert fagområde

De senere årene har helsesøstre, fastleger og de mer spesialiserte tjenestene innen psykisk helsearbeid hatt fokus på selvmordsforebygging.

– Vurdering av selvmordsrisiko er komplisert og krever både kunnskap og erfaring. Selvmordsfaren varierer over tid, og en som vurderes som ikke selvmordstruet den ene dagen, kan være det neste dag.

Isolasjon og ensomhet er en viktig risikofaktor for selvmord. Her har kommune, frivillige organisasjoner og privatpersoner en viktig oppgave i hverdagen.

Vil ta det opp

– Hvis pårørende trenger helsehjelp, kan vi bistå med transport eller andre praktiske ting, hvis situasjonen tillater det. Vi er behjelpelige med å tilrettelegge for videre hjelp ved selvdrap, men det er ingen automatikk i det, fortalte politistasjonssjef Roger Johannessen ved Halden politistasjon i HA 25. oktober.

På spørsmål fra HA om hvorfor det ikke er noen automatikk i varsling fra politi til kommune ved selvmord, svarer ordfører Thor Edquist:

– Vi skal om kort tid ha møte i politirådet i Halden. Jeg vil ta opp i det møtet om det er mulig å bedre dagens varslingssystem mellom kommune og politi.

Kommentarer til denne saken