Det sier advokat Arild Hølland i NITO etter at enhetsleder for bygg-plan og geodata, Asbjørn Montelius, onsdag ettermiddag ble suspendert fra jobben og måtte forlate kontoret i Fayegården.

Rådmannen avgjorde

Det var rådmann Gudrun Haabeth Grindaker som tok avgjørelsen.

Bakgrunnen er den granskningsrapport som er lagt fram og som retter kraftig kritikk mot enhetslederens oppførsel i konkrete saker noen år tilbake i tid.

Granskerne mener at Montelius har jobbet aktivt for å påvirke avgjørelser i byggesaker han har økonomisk interesse i.

Anbefalinger

Hans advokat, Helge Skaaraas, har avvist konklusjonene i rapporten.

I tillegg til selve rapporten, ga advokat Alexandra Bech Gjørv også rådmannen noen anbefalinger om hvilke tiltak som burde iverksettes i ettertid.

Det gjaldt også hva rådmannen burde gjøre i forhold til Montelius sin ansettelse i kommunen.

Personalsak

Rådmannen vil ikke koble suspensjonen sammen med anbefalingene som hun har fått:

– Vi har fått en granskningsrapport og en anbefaling som vi nå vurderer, sier rådmannen

– Utover det har jeg ingen kommentarer. Nå er dette en personalsak, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Advokater

Mens det er advokat Helge Skaaraas som representerer Montelius i hans konflikt med kommunen, er det advokat Arild Hølland i NITO som er hans advokat når det gjelder ansettelsesforholdet i kommunen.

– Vi hadde et drøftingsmøte mandag med alle parter og alle advokater til stede, sier Arild Hølland.

Troverdig forklaring

– Vi mener at det ikke er grunnlag for kommunen til å vise Montelius bort fra jobben. Han har gode og troverdige forklaringer på de forhold som granskningsrapporten tar opp. De forklaringene presenterte han i møtet mandag.

– Uten at jeg skal gå i detalj, er det klart at vi nå forfølger denne saken overfor Halden kommune, sier advokat Arild Hølland i NITO