Mens det har pågått gravearbeider i Gimleveien har det vært redusert framkommelighet og nedsatt fartsgrense.

- Det har vært mindre trafikk og mindre trafikkstøy, selv om veien er bedre nå så er det fortsatt en helt annen trafikk, sier Arne Grue.

Han sier det har vært plagsomt med stor trafikk og altfor høye hastigheter i Gimleveien.

- Det er mange små sideveier med dårlig utsikt, hvor det er vanskelig å se trafikken, så vi mener det ville være fornuftig med 30-sone her, sier han.

Gangfelt

Beboerne på Kringsjå savner også et gangfelt over veien. Det er en åpning i kantsten med naturlig overgang for fotgjengere, men den er ikke merket og derfor trafikkfarlig.

- Det hadde ikke kostet kommunen noen ting å merke opp et gangfelt her, mener Grue, som krysser veien minst seks ganger hver dag og sier han må være svært forsiktig på grunn av trafikken.

Brev til kommunen

Beboerne har nå skrevet et brev til kommunen der de påpeker at støyproblematikken er borte, at trivselen er høynet og trafikksikkerheten bedret og at de derfor ønsker at det sørges for at 30-sonen beholdes etter at arbeidene er ferdige.

HA har ikke lykkes med å få tak i saksbehandler Egil Hult i Halden kommune. Teknisk sjef Ulf Ellingsen sier at det i utgangspunktet ikke er en 30-vei, men henviser for øvrig til Hult.