(Fredriksstad Blad)

Kun Finnmark kommer bedre ut på statistikken over antall drepte i trafikken de sju første månedene i 2018. I landets nordligste fylke har ingen personer mistet livet i trafikken så langt i år, mens én person har omkommet i Østfold. Tidligere i år ble også Norge kåret til Europas mest trafikksikre land for tredje året på rad.

– Man kan si at Østfold er ett av de tryggeste stedene å kjøre bil i hele Europa. Trafikksikre og moderne veier må nok ta mye av æren for det, men også forebyggende arbeid og langt tryggere biler er en del av bildet her, sier UP-sjef i Øst politidistrikt, Kai Voldengen.

Historisk lave tall

Så langt i 2018 har 55 personer mistet livet på norske veier, noe som er samme antall som i de sju første månedene i 2017. Hordaland (7), Rogaland (6), Møre og Romsdal (5) og Nordland (5) er hardest rammet.

– Vi kan være på vei mot de laveste tallene på 71 år. Vi må tilbake til 1947 – da 94 omkom – for å finne tilsvarende lave tall, sier Terje Moe Gustavsen, veidirektør i States vegvesen.

Det verste året var 1970 med 560 døde på norske veier. Mens Norge i dag har kun 20 omkomne per million innbyggere var tilsvarende tall i 1970 144. Den gangen var også trafikken langt lavere enn i dag.

UP-sjef Kai Voldengen legger imidlertid til at det er små forskjeller på fylkene, og én tragisk ulykke kan gjøre at fylkene kommer langt dårligere ut på statistikken.

– Det skal ikke mer enn én tragisk ulykke til for at tallene endrer seg ganske kraftig. Samtidig har vi sett denne nedgangen over mange år nå, så vi kan trygt fastslå at det er langt tryggere på norske veier i dag enn for noen år siden, sier han.

Flere tatt for ruskjøring

Men ikke alt er positivt. Mens antall fartsovertredelser har gått ned første halvår i år sammenlignet med i fjor, viser tall fra UP at antall saker med kjøring i ruspåvirket tilstand har gått økt ganske kraftig – fra 249 til 326 saker første halvår i hele UP-distriktet.

– Dette er også en tendens vi har sett de siste årene, men det betyr ikke nødvendigvis at det er flere som kjører i ruset tilstand nå enn tidligere. Vi har fått langt mer moderne teknologi og har hatt et stort fokus på dette område de siste årene, noe som gjør at også flere blir tatt, sier UP-sjefen.

Den ene dødsulykken i Østfold så langt i år fant sted på Vesten i Borge i januar. Statistikken viser at antall dødsulykker i Østfold stadig synker. Snittet for de siste fem årene er 5,6 trafikkdrepte i region øst, ifølge veivesenet. I fjor omkom fem personer i Østfold-trafikken, mens det for ti år siden var 15 som mistet livet i fylket.

Trafikkdrepte i Norge så langt i år

Hordaland: 7

Rogaland: 6

Møre og Romsdal: 5

Nordland: 5

Trøndelag: 4

Akershus: 4

Aust-Agder: 4

Sogn og Fjordane: 3

Buskerud: 3

Hedmark: 3

Oppland: 2

Troms: 2

Vestfold: 2

Vest-Agder: 2

Trøndelag: 2

Telemark: 2

Oslo: 2

Østfold: 1

Finnmark: 0