Hvis du blåser på vann i en bolle, opplever du samme fenomen som ses i Tista nå

Den unormalt høye vannstanden har en naturlig forklaring.