– Det ventes det oppholdsvær store deler av fredag, sier Kristian Gislefoss som er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Kraftige byger

– Det er først natt til lørdag at regnværet kommer for alvor. Fra 02.00-tiden om natten vil det trolig bli kraftige byger. Det kan komme 10–15 mm nedbør i løpet av en time. Totalt kan det dreie seg om 30–40 mm i løpet av tre timer.

Til sammenligning kan vi nevne at det i knusktørre julimåned kom 1 mm nedbør i distriktet. I junimåned ble det registrert 44 mm nedbør og i august 60 mm.

Gult farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå for flere fylker på Østlandet, Østfold inkludert.

I farvarselet står det følgende:

«Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Vurder behov for forebyggende tiltak.»

– Sjekk avløp!

– Det kan være lurt å renske takrennene og sjekke avløp før bygene kommer. Vann tar den raskeste veien og er det tett der det egentlig skal renne, finner det bare en annen vei, sier Gislefoss.

– Det er fare for lokale oversvømmelser og det vil nok bli vann i en og annen kjeller. De kraftige bygene kan føre til skader. I veibaner kan det også samle seg mye vann. Bilister bør være oppmerksomme på faren for vannplaning.

Fuktig lørdag

Utover lørdag kan det også forventes fuktig vær, men det vil ikke være snakk om lignende nedbørsmengder som natten i forveien.

– Det vil være oppholdsvær midt på dagen. Deretter vil det bli mer og mer nedbør utover dagen, sier Kristian Gislefoss til Halden Arbeiderblad.