På grunn av vedlikehold på vannledning vil VA-drift stenge en 600 mm vannledning onsdag 18. januar kl. 23.00 og utover natten. Det skriver Halden kommune på sin hjemmeside.

– Det vil bli et markant trykkfall og innbyggere i de høyereliggende strøkene vil miste vannet, slik som Stenerød, Brekkerød, Rokke, Nybo, Bratner osv. La vannet renne en stund når det kommer tilbake slik at luft og grums forsvinner, opplyser kommunen.