– Dette for å tømme rørsystemet for forurenset vann. det gjelder både varmtvann og kaldtvann, siden det er grunn til å tro at det også kan ha kommet forurenset vann i varmtvannsberedere, sier Vik.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til at det har kommet saltvann i drikkevannet på sydsiden.

– Vi har en rekke prøver inne til analyse, men kan ikke si noe mer om årsaken før vi får svar på prøvene. Men vi har indikasjon på at vannet er forurenset. Vi anbefaler derfor på det sterkeste om at man ikke bruker vannet verken som drikkevann eller til matlaging, understreker Vik.

Lørdag ettermiddag oppdaterer Martin Vik med følgende inmformasjon:

– Kommuneoverlegen i Halden har konferert med Folkehelseinstituttet, og vannet kan brukes til hygieniske formål som dusjing, klesvask, oppvask (oppvaskmaskin) og rengjøring.

Det pågår også et komplisert arbeid for å finne ut av hvor det forurensede vannet har kommet inn i systemet, slik at man kan hindre ytterligere forurensing.