Gå til sidens hovedinnhold

Vaktbikkje for miljøet

Artikkelen er over 5 år gammel

Solveig Toft og Venstre vil at Aremark skal være en grønnere, åpnere og mer inkluderende bygd.

Venstre er det partiet i Aremark som har tydeligst miljøprofil. Som ferskt parti feide de inn i kommunestyret med 10,2 prosent av stemmene ved forrige valg. God hjulpet av sin sterke motstand mot utbygging av vindkraft i Aremark.

Toft håper de skal klare minst to representanter også ved dette valget.

Solveig Toft ser ikke behov for å fokusere på vindkraft denne gangen siden vindkraftsaken nå er avsluttet. Nå er andre miljøspørsmål viktigere å rette blikket mot.

– I Aremark kan man finne private søppelfyllinger ute i naturen. Disse kan være et alvorlig inngrep i miljøet og må fjernes, sier Toft. En annen ting er vannkvaliteten i vassdraget. Når man klarer å rense Glomma, da må vi også få til å rense Haldenvassdraget.

Bruke, ikke forbruke

Hun mener Aremark har mye å hente på å øke kompetansen for å tiltrekke seg ny næring og ikke minst utvikle potensialet som finnes med turisme langs vassdraget. Hun ser på naturen i Aremark som en kjemperessurs.

– Vi vil bruke, men ikke forbruke naturen, sier hun.

Ulv er ikke veldig populært og mange har svart, hvite synspunkter. Solveig Toft har et mer balansert syn på ulven.

– Venstre vil ta ansvar for artsmangfoldet. Det gjelder også ulven. Samtidig ser vi at det skaper problemer i forhold til kulturlandskapet når det er områder man ikke kan slippe dyr på beite. Da kan områder gro igjen og det vil også føre til at mange arter forsvinner, så dette er et komplekst spørsmål, mener hun.

Vil ikke bestå for evig

– Slik som situasjonen er nå, er Aremark best tjent med å være egen kommune Men det finnes flere utfordringer ved å være en så liten kommune. En ting er at kompetansekravene bare vil øke for å gi gode tjenester. En annen ting er at det kan bli for tette forbindelser mellom de som tar beslutninger og de som beslutningene angår. Jeg fatter ikke at flere reagerer på den problemstillingen. På en måte er det fint at det er kort vei til politikeren, men det kan også bli for tette bånd. Det er viktig at alle behandles likt, sier hun

I nærmeste framtid er hun likevel sikker på at Aremark vil bestå.

Men:

– Jeg er nokså sikker på at vi ikke er egen kommune i 2025, sier hun.

Derfor stemte også Venstre for at man skulle utrede en sammenslåing med Halden.

I likhet med sine kolleger i Halden prediker hun også mer åpenhet.

– Jeg mener alle kommunale møter skal være åpne. Enkelte møter har ikke blitt annonsert i denne perioden.

– En enkel ting som kan endres er å bedre kommunens hjemmesider, som absolutt ikke er gode nok. Gode hjemmesider med riktig informasjon handler om respekt overfor innbyggerne, synes hun.

Som ansatt ved lærerutdanningen er hun også opptatt av skolen og ønsker selvsagt en god skole. Og da tenker hun ikke bare på PC-er og teknologi.

– Vi ønsker at naturen tas i bruk som utvidet klasserom og vil styrke praktiske og estetiske fag.

Vil ta imot flere flyktninger

1. Hvem bør bli ordfører i Aremark?

– Vi har vår egen ordførerkandidat (Toft), men er uansett klare for et skifte. Nils Håkon Sandtorp eller Alf Ulven kunne også vært spennende.

2. Hvis du kunne gitt en million til et formål i Aremark, hva ville det vært?

– Jeg ville brukt det til å bedre forholdene for flyktninger, eventuelt ta imot flere flyktninger.

3. Du får trumfe gjennom et vedtak i kommunestyret. Hva blir det?

– Vedta en god miljøplan som forplikter til å heve kompetansen innenfor miljø i administrasjonen.

4. Er Aremark egen kommune i 2020?

– Ja, men ikke i 2025

5. Hvorfor skal aremarkinger bruke stemmeretten?

– Når man ser verden i dag er det viktig å bevare demokratiet, og da må man i hvert fall stemme.

Venstre i Aremark vil:

At Aremark skal være en foregangskommune i miljøsammenheng.

Skolen og barnehagen ligger midt i naturen og begge bør ha bruk av naturen som satsingsområde.

Styrke opplevelsesturisme og økoturisme tilknyttet Haldenkanalen.

Satse på norsk matkultur og stimulere til nyskapning i landbruket.

Støtte opp om barnefamilier og sette fokus på tidlig innsats ved behov.

Bedre avfallshåndtering og opprydding av private avfallsplasser i skogene.

Styrke kommunens kompetanse og service innenfor smart energibruk.

Varsomhet i forvaltningen av jord, skog og vassdrag.

Oppgradere biblioteket til et lærings- og kultursenter med flere aktivitetstilbud.

Gi de voksne i skole og barnehage gode muligheter til videreutdanning.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.