Marita Hollen har meldt seg ut av Hvaler Høyre

Fredriksstad Blad får bekreftet at Marita Hollen har meldt seg ut av Hvaler Høyre, og vil representere som uavhengig vararepresentant i politikken fremover.