Høyre er ute - forhandler ikke lenger

Hvorfor? Jo, fordi Miljøpartiet De Grønne ikke ønsker å snakke mer med Høyre.