Skjenkekontrollen hadde lite å utsette på skjenkestedene i Halden i 2018

I 2018 ble det gjennomført totalt 94 skjenkekontroller på skjenkestedene i Halden.