Per Olav Andersen i Grense Arena vet på nårværende tidspunkt ikke om det blir Allsang på Grensen neste år.

Enige om mye

- Nei, det vet jeg ikke, men vi må ta en beslutning relativt raskt slik at vi kan komme i gang med det praktiske arbeidet rundt booking av artister, fastslår han.

Han forklarer at forhandlingene med TV2 pågår for fullt, og at de to partene har avklart mye allerede.

- Vi er enige om hvilken artistprofil og låtprofil vi vil ha neste år, nå er det økonomien som gjenstår. Det er utrolig krevende å produsere allsangen, forklarer Andersen.

At programmet lages utendørs, er et av elementene som fordyrer produksjonen. Alt utstyr og teknikk er andre ting som fordyrer.

Blek kopi ikke aktuelt

- Vi må komme fram til en økonomi som er levelig for både oss og TV2. I år får vi ikke tilskuddet på 1,6 millioner kroner fra Halden kommune. De pengene må vi finne andre steder, sier Andersen.

- Rammene må være slik at vi både kan lage bra tv og et godt publikumsarrangement. Vi lager ikke en blek kopi av vårt eget program fordi vi ikke har nok penger, understreker han.

- Betyr det at prisene kan øke neste år?

- Det betyr at vi må jobbe smartere, svarer Per Olav Andersen.

Har gjort grep

Før årets sesong ble det gjort en del grep for å bedre logistikken og øke kvaliteten på rundt det tv-sendte arrangementet på Place d'Armes.

- Vi fikk blant annet på plass et nytt billettsystem, tilkoblingspunkter for fiber, nummererte sitteplasser og mer underholdning før innspillingen. En av effektene er at vi har fått riktigere tall på antall solge billetter. TIdligere har ikke besøkstall, publikumstall og solgte billetter samsvart, sier Andersen.

I 2013 ble det solgt 17.000 billetter. Årets tall er 24.600.

Flere tv-seere og publikummere

Samtidig gikk tv-tallene opp.

- TV2 økte seertallet sitt med 20 prosent. Det beste programmet i årets allsang var program nummer to. Da hadde TV2 en seerandel på 39 prosent. Snittet vårt lå på 33 prosent. TV2s snitt generelt ligger på 21-22 prosent av seerandelen, forteller Grense Arena-representanten.

Når TV2 likevel ikke er klinkende klare på at de vil lage en ny sesong med Allsang på Grensen, minner Andersen om den kostbare produksjonen.

- Det er stor kostnadsforskjell på ute- og inneproduksjoner, sier han.

Taus om resultatet

Årets allsang varte fra 2. juli til 13. august. Foran det siste programmet fridde Grense Arena til haldenserne for å fylle opp Place d'Armes og sikre folksomme tv-bilder til sesongavslutningen.

- Når vi ser på besøkstallene, utgjør haldensere og andre østfoldinger 15 prosent hver av allsangpublikummet. Det betyr at 70 prosent kommer fra andre steder i landet og tilbringer deler av ferien sin i Halden. Det stiller krav til kvaliteten på programmene vi lager. Noe av hensikten vår i Grense Arena er å trekke folk til Halden og Østfold, understreker Per Olav Andersen.

Til tross for godt billettsalg og høyere seertall, vil han ikke si noe om økonomien til årets allsang.

- Vi skal gjøre regnskapet helt ferdig og behandle det i styret før vi sier noe om overskudd eller underskudd, avslutter Andersen.