Stein Wilhelmsen som er enhetsleder for kultur i Halden kommune, bekrefter overfor HA at ungdomshuset er stengt om dagen.

– Dette har sammenheng med at en av de ansatte ved Domino har gått over i en annen jobb. Vi har ennå ikke lykkes med å finne en person med rett kompetanse som kan overta stillingen i Domino, sier Stein Wilhelmsen som tror det skal være mulig å finne en person i kommunens egne rekker.

– Vi har det som utgangspunkt, men hvis ikke det lar seg gjøre, kan det komme på tale å utlyse stillingen, sier Wilhelmsen.

Bemanning av Domino ligger inne i rådmannens budsjettforslag for 2016. Dersom ikke politikerne vedtar noe annet i sin budsjettbehandling, vil ungdomshuset driftes også neste år.