– Jeg som Venstre-politiker, utvalgsleder og som en del av Samarbeidspartiene, ønsker at Domino skal åpne så fort som mulig, sier Joakim Karlsen.

Til behandling i kveld

Ungdomshuset Domino i Konservativen har vært midlertidig stengt siden oktober i fjor. Fortsatt er ikke dørene åpnet, selv om det snart har gått fire måneder.

Saken kommer opp til behandling i hovedutvalget for samfunnsutvikling og kultur onsdag kveld.

– Kan sette tidsfrist

– Domino kommer opp som referatsak, men vi kan fint gjøre dette om til en politisk sak og legge inn enn bestilling om at huset åpnes. Vi kan også gi en tidsfrist for dette, sier Joakim Karlsen som ikke vil forskuttere hva utvalget bestemmer seg for.

Men Samarbeidspartiene ønsker Domino åpnet igjen i henhold til budsjettvedtaket for 2016.

– Hvis du går i åttende klasse og trenger en ungdomsklubb, så trenger du den nå - ikke om et år. Dette er vi opptatt av, sier Joakim Karlsen.

Bemanning

Halden kommune har jobbet med å finne en person med rett kompetanse som kan ta over driften av Domino, etter at en av de ansatt gikk over i en annen jobb i fjor.