Thomas er natteravn: – Ungdommene setter pris på oss

VIL GJERNE UTVIDE: Natteravnene gjør en viktig jobb i Halden sentrum på fredagskveldene. – Vi går gjerne natteravn andre steder, som for eksempel i ring mellom Gimle, Hjortsberg, Strupe og Låby, men da trenger vi flere frivillige, sier Thomas Sirland, som selv er natteravn.

VIL GJERNE UTVIDE: Natteravnene gjør en viktig jobb i Halden sentrum på fredagskveldene. – Vi går gjerne natteravn andre steder, som for eksempel i ring mellom Gimle, Hjortsberg, Strupe og Låby, men da trenger vi flere frivillige, sier Thomas Sirland, som selv er natteravn. Foto:

I flere måneder har Thomas Sirland gått natteravn i Halden sentrum. Ordningen er en suksess. Nå ønsker Natteravnene å utvide med ringvandring mellom skoler.

DEL

Siden i sommer har politi og SLT-koordinator (SLT=samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, journ.anm.) merket en økning i antall voldshendelser og rus blant mindreårige ungdommer.

De fleste uønskede hendelsene skjer på lørdager, og politiet oppgir Natteravnene, som er ute i sentrumsgatene hver fredag, som hovedårsaken til at det er bare én av helgedagene som oppleves som utfordrende.

– Mange er kontaktsøkende

– Det vi opplever, er at Natteravnene og politiet utfyller hverandre godt. Det blir flere sett med øyne som vil ungdoms beste. I tillegg er Natteravnene sivile voksne og foreldre som noen ungdommer føler at det er enklere å ta kontakt med, sier Thomas Sirland.

Han sitter både i KFU (kommunalt foreldreutvalg, journ.anm.) og Gimle FAU (foreldrenes arbeidsutvalg, journ.anm.). Det er Halden frivilligsentral som organiserer natteravnordningen, og det er FAU ved de ulike skolene som har ansvar for å stille med frivillige til «sin» fredag.

Sirland har gått natteravn siden før sommeren og vært i kontakt med mange ungdommer.

– Mange av dem vi treffer på, er veldig pratsomme og kontaktsøkende. Noe som natteravnene er opptatt av, er at vi ikke skal dømme ungdommene, sladre eller blande oss inn i det de driver med. Det - og at vi ikke er uniformert politi - tror jeg gjør at mange tar kontakt med oss. Ungdommene opplever oss som trygge voksne, sier han.

– Vil helst være innendørs

Sirland tror det kan være en sammenheng mellom utviklingen med økt vold og rus blant unge og det begrensede fritidstilbudet til de unge i helgene.

– Ungdommene vil helst være inne et sted hvor de kan prate eller gjøre aktiviteter - rett og slett bare oppholde seg. I tillegg er de opptatt av privatliv, og derfor velger mange å samle seg på mer skjermede steder.

Han gjør litt om på et velkjent uttrykk for å sette ord på det han mener.

– Lediggang er roten til dumme ting. Det kan fort skje dumme ting når mange ungdommer er samlet uten voksenpersoner til stede. Det er ikke alle som passer inn i kulturlivet eller idretten. Ungdommer har alltid drukket alkohol, men jeg tror at dersom de hadde hatt steder å være, så hadde flere heller hadde trukket innendørs.

– Flere unge på fredager

Mandatet til natteravnene er å observere. Man trenger ikke være kampsportutøver eller i fysisk god form for å gå runder i Halden sentrum med Natteravnenes gule vester.

De er godt synlige i bybildet, og Sirland forteller at han og medravnene ofte får følge på veien.

– Vi har en slags losfunksjon når vi går gjennom gågata og sidegater på slutten av kvelden og natta. Det er som om ungdommene liker å ha en voksenperson i nærheten når de skal hjem. Mange følger oss gjennom sentrum og «hopper av» ved drosjeholdeplassen, sier han.

Han er ikke i tvil om at Natteravnene er en viktig ordning. Det er to klare grunner til at de ikke går på lørdag.

– Det har med kapasitet å gjøre samt at på fredag er det lavere aldersgrense på flere av utestedene og flere unge ute.

– De voksne kommer ofte tilbake

Dagens organisering av ordningen prioriterer sentrum. En ønsket utvikling er å kunne natteravne rundt skolene. Det krever at enda flere foreldre melder seg som frivillig.

– Ringvandring mellom for eksempel Gimle, Hjortsberg, Strupe og Låby hadde vært fint. Det er påfallende lite som skjer i de områdene vi vandrer i, så det er tydelig at vi har en forebyggende effekt, sier Sirland.

De som er interesserte i å bidra, kan melde seg til frivilligsentralen. Erfaring viser at flere voksne som velger å prøve seg som natteravn, veldig ofte kommer tilbake.

– Det er både sosialt og helsefremmende å være natteravn. Og så er det spennende å være tett på ungdommene som er i byen. Man får innblikk i en annen verden, forteller Sirland.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags