Ungdomssamfundet om at ungdom samler seg og drikker alkohol:– Vi kan ikke «klage» på ungdom når de ikke har noe alternativ

Mikaela Røstadli Dahl ved Ungdomssamfundet sier at ungdom i Halden ikke har noe ordentlig tilbud i helgene. Hun tror mye er gjort, så lenge ungdom får et sted å være under oppsyn av voksne.