Hva kan barn og unge være med på i fritiden, og hva ønsker de unge selv og deres foresatte å få vite mer om?

Over 20 foreninger

Det er blant spørsmålene som vil bli stilt når ungdomsrådet sammen med Frivilligsentralen inviterer til aktivitetsmesse i Violgata.

Over 20 foreninger og klubber kommer dit for å informere og presentere seg på stand. Med aktiviteter både ute og inne i lokalene i Violgata på Nordsiden i Halden sentrum.

I ungdomsrådet sitter Celine Sva Goperød, Sara Faugstadmo Berg, Mads Theodor Parton, Sara Kristine Rygh og Jacob Antonio.

Alle får svar

– Vi kjenner til at det er barn og unge som gjerne vil starte på en aktivitet, men fordi foreldre ikke har hørt om eller kjenner miljøet, blir det vanskelig, sier ungdomsrådet.

De opplever også at mange har spørsmål rundt deltakeravgift, om man risikerer å miste plassen på laget hvis man ikke selger lodd eller om jenter og gutter trener sammen.

– Denne dagen kan alle få svar og bli tryggere på hva aktiviteten går ut på og hvordan miljøet er. Vi håper at mange kommer og byr også på vafler, sier ungdomsrådet.