Storslagen innvielse for Berg Bygdeungdomslag

Lørdag kveld var det innvielse av de nye oppgraderingene til det flotte bygget på Berg.