Nå har Ungdata-rapporten kommet: Ungdommer i Halden trener minst fem ganger i uken

Gutter er mer utsatt for vold enn jenter, mens jenter er mer utsatt for digital mobbing. Nesten ingen røyker, men de fleste snuser. Og i løpet av de tre årene på videregående drikker flere og flere alkohol. Halden ligger høyt når det kommer til trivsel hjemme og de fleste er veldig fornøyd med foreldrene og vennene sine, men for noen går trivselen ned på skolen.