(Rakkestad Avis)

I Degernes, 200 meter før innkjøringen til Erteveien, fikk Westad øye på ulven ute på jordet. Øyeblikket fikk han fanget med mobilkameraet.
Jan Lie i viltnemda er ikke overrasket over at det er streifulv i området, men forteller at han ikke har fått meldinger om noen ulveobservasjoner i den siste tiden.