Innbrudd i flere båter

Flere båter på Gamle Sørhaugen har hatt innbrudd i løpet av oktober.