TV-aksjonen går i år av stabelen søndag 18. oktober, og årets mottaker i innsamlingsaksjonen Regnskogfondet.

– Halvparten av regnskogen er har forsvunnet siden andre verdenskrig. Ødeleggelsene kan ikke reverseres, og dette anses som et av de mest alvorlige, globale miljøproblem i vår tid, forteller Else-Marie Andersen Guldahl.

Hun er leder for aksjonsgruppa i Halden.

– Gjelder alle

Guldahl håper haldenserne ser viktigheten av TV-aksjonen og årets tema og stiller opp som bøssebærere og givere.

– Midlene vi klarer å samle inn i forbindelse med aksjonen 18. oktober, skal Regnskogfondet bruke til å vokte regnskogen så godt de kan. Denne skogtypen er avgjørende for klodens klima, og sånn sett burde alle engasjere seg, sier hun.

Det er Halden frivilligsentral som koordinerer TV-aksjonen lokalt, og daglig leder Wenche Erichsen er klar til å ta imot frivillige som vil hjelpe.

– Folk kan komme rett til frivilligsentralen og melde seg, eller gå inn på blimed.no og registrere seg der, opplyser hun.

«Bli med» på skolene

Aksjonskomiteen er en bredt sammensatt gruppe bestående av engasjerte mennesker fra byens politiske partier, lag og foreninger.

– Alle i aksjonsgruppa kan videreformidle ønsker om å delta og bidra, påpeker Guldahl.

Det er flere av skolene i Halden som tidligere har engasjert seg i TV-aksjonen via «Bli med».

– Det er fullt mulig å gjøre dette i år også. Undervisningsopplegget ligger klart på nett, sier Guldahl.

– Det er viktig å lære om regnskogens betydning for oss alle, fortsetter hun.

Aksjonskonsert

I tillegg til selve aksjonsdagen 18. oktober, arrangerer Eva Stømner den tradisjonelle TV-aksjonskonserten torsdagen før.

– Hold av datoen og få en fantastisk konsertopplevelse samtidig som du støtter en god sak, påpeker Guldahl.

Aksjonsgruppa har også med seg næringslivet som bidrar på den faste næringslivsstafetten.

– På selve aksjonsdagen har vi et godt samarbeid med sportshyttene, ulike idrettsarrangement og byens menigheter. Og så er vi så klart ute i gatene og går fra hus til hus, avslutter Else-Marie A. Guldahl.