Frivilligsentralens krumtapp Wenche Erichsen kan fortelle at det er svært mange som har meldt seg som bøssebærere i Halden, foran helgens store innsamlingsaksjon.

– Mange privatpersoner

– Vi trengte 200 bøssebærere og pr dags dato mangler vi  nå bare rundt 20 og nå ligger det faktisk an til at vi kan utvide rodene noe, hvis enda flere melder seg, sier hun, strålende fornøyd.

– Ikke bare er det de trofaste foreningene i Halden som er med, men også veldig mange privatpersoner. Det jo veldig hyggelig.

– Det vi trenger nå er folk som er fleksible, som kan gå der vi trenger dem. Det er særlig i områdene Isebakke, sentrum og Brødløs vi trenger bøssebærere nå. Hun oppfordrer folk som fortsatt har lyst til å være med å ringe: 90082698.

Vil gå før det blir mørkt

Hovedaksjonen avvikles kommende søndag mellom klokka 16 og 18 og inntekten går til Røde Kors arbeid i land der folk har det svært vanskelig.

I Halden utvider TV-aksjonen innsamlings perioden.

– Våre bøssebærere kommer mellom 15.00 - 18 pga store avstander i kommunen vår og at mange av våre bøssebærere gjennom mange år har ønsket å kunne gå før mørket faller på. Dette respekterer vi og utvider med en time, forteller Else Marie Andersen-Guldahl.

Bøsser på hyttene

Til dem som ikke er hjemme søndag, kan man sette inn penger på konto: 8380 08 09005. 

Det er også bøsser på Venås, Høiås, Ormtjern og Erte.