Mobilbruk og ufokuserte sjåfører utgjør en stor risiko, advarer Trygg Trafikk og Gjensidige.

Hold fokus

– Statistikken viser hvorfor vi nettopp lanserte kampanjen «Hold fokus», sier distriktsleder i Trygg Trafikk Østfold, Paal Gunnar Mathisen.

– Selv om det er færre enn før som omkommer eller blir hardt skadd i trafikken, øker antallet ulykker med kun én person i bilen. Vi bruker mobilen mer og mer og er vant til å være tilgjengelige. Denne vanen tar vi med oss inn i bilen. Mobilbruk må derfor ta sin del av skylden i eneulykkene, sier Mathisen.

Les også: UP intensiverer kontrollvirksomheten på Østfold-veiene

Store mørketall

De siste årene har antallet ulykker på norske veier gått noe ned. Den negative utviklingen i antallet eneulykker er imidlertid bekymringsverdig. Det er stadig flere elementer som potensielt kan distrahere bilister, og den teknologiske utviklingen bidrar til dette.

‒ Det finnes ingen god statistikk på hvor mange ulykker som faktisk skyldes uoppmerksomme fører. Slike årsaker rapporteres sjelden inn, og vi tror dessverre at mørketallene er store.

– Vi er imidlertid sikre på at det hvert år utbetales millionbeløp som følge av bilisters uoppmerksomhet, sier direktør for skade i Gjensidige, Sigurd Austin.

Viktig kampanje

Sammen med forsikringsselskapet Gjensidige lanserte Trygg Trafikk i forrige uke en ny, innovativ kampanje rettet mot ufokuserte bilister.

Den interaktive løsningen, som gjør deg til hovedperson i den sterke filmen har allerede fått voldsom oppmerksomhet i sosiale medier.

‒ En undersøkelse gjort av Trygg Trafikk og Gjensidige i forkant av kampanjen viste at 1,1 million nordmenn lar seg distrahere bak rattet.

Grovt uaktsomt

– En bilist på Østlandet gjorde nylig som han pleide, og skulle sende melding om at han var på vei for å hente en person.

Prøv selv her!

‒ Han rakk bare skrive noen få bokstaver før han kom over i feil kjørebane, og frontkolliderte med en annen bil. Heldigvis var det ingen som ble alvorlig skadet, men begge bilene ble totalskadd. Dette regnes som grovt uaktsomt, og kan føre til store avkortninger fra forsikringsselskapet.

– Men det viktigste er risikoen det medfører for føreren selv, og alle medtrafikanter, sier Austin.