Det melder Statens vegvesen fredag morgen.

Arbeidene i nordgående løp krever at entreprenøren også utfører oppgaver i sørgående løp. Det er funnet lere i fjellet i forbindelse med fjelluttak i tunnelen, og periodene med nattestenging må utvides fra 6 til 9 netter.

Begge løp i Nordbytunnelen nattestenges derfor til og med natt til tirsdag 7. november. Helstegning av tunnelen vil medføre økt trafikk nattetid på omkjøringsvei fv. 156. Vi har forståelse for at dette medfører mer støy om natten for naboene, men arbeidene er av en slik art at begge tunnelløp må stenges mens de pågår, og funnet av lere gjør arbeidet mer tidkrevende, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Eystein Hanssen.

Her får du full oversikt over trafikken i Nordbytunnelen.