– Det føles ikke trygt å ferdes langs denne veien

Grener fra trær langs Torpumveien kan falle ned i hodet på folk, mener Vigdis Bye.