Gå til sidens hovedinnhold

100 naboer krever humper her

Beboere øverst i Oskleiva skjønte lite da arbeidene med å asfaltere humper ble stanset

Artikkelen er over 5 år gammel

Småbarnsforeldre og voksne som har bodd i Oskleiva i generasjoner organiserer seg. De krever humper fra innkjøringen fra Grimsrødhøgda og fram til kleiva stuper ut i fritt fall.

– Vi ble informert gjennom Halden Arbeiderblad at den planlagte asfalteringen av åtte fartshumper i øvre Oskleiva ikke ble noe av. Arbeidene skulle startet 29. juli, sier initiativtaker til aksjonen, Kjell Jørgen Krog.

Behandles politisk

Saken skal opp til politisk behandling. Humpene har blitt stoppet, og noen få i nabolaget vil ikke ha fartsreduserende humper i veien. En vei som for øvrig ikke har fortau. Her er det regulert og nedsatt hastighet til 30 km/t.

Krog og andre har nå samlet minst 100 underskrifter i nabolaget som krever humper. Og de står på kravene. De vurderer å sette ut andre fartsregulerende tiltak som blomsterpotter og parkerte biler langs veien. En vei som for øvrig også brukes av barneskolebarn, ungdomsskolebarn og eldre på videregående skole.

– Vi er skuffet

– Vi er skuffet over at vi ikke har fått humper her. Nå er det bare to-tre i området som ikke har skrevet under kravet, sier Kjell Jørgen Krog.

Han er selv pappa og frykter for barns sikkerhet. Den frykten er han ikke alene om.

De har sendt brev til Halden kommune. Der skrives det blant annet:

«Det faktum at prosjektet er planlagt forutsetter vi er gjort på bakgrunn av en problemerkjennelse av eksisterende ordning. Det bor flere barnefamilier på veistrekningen. Farten er et risikomoment særlig for barn, men også voksne fotgjengere. Hovedproblemet er høy fart. Hovedsakelig av trafikanter som benytter Oskleiva som gjennomfartsvei til sentrum. Det antas at enveiskjøringen ned Oskleiva er med på å øke trafikkbelastningen i øvre del av Oskleiva noe.»

Tar en diskusjon

Beboerne er gjerne med og diskuterer mulige løsninger.

– Vi har nærmere 30 barn som bor langs denne veien, uttrykker talsperson Kjell Jørgen Krog mens vi står like ved toppen i Oskleiva sammen med Fredrik Berger, Elvira Rustad Krog, Amina Danielsen, Eirik Rustad Krog, Gunnar Dahle Johansen og Cato Haakenby med fire måneder gamle Fredrik på armen.

«Dra til helvete»

Så kommer det brått en bil i god fart mot oss. Sjåføren stanses og blir spurt om hvor han kommer fra. Svaret er: «Dra til helvete», så gasser bilisten på og forsvinner.

Så kommer Berit Henriksen gående, stopper og begrunner hvorfor hun støtter humper:

– Vi er gamle og har ikke lenger unger her, men vi ser jo barna som bor her. Vi må få humper, mener hun og får støtte fra beboere og ikke minst Gunnar Dahle Johansen.

En lang kamp

Han har bodd i området i 30 år og har siden familien flyttet dit bedt om tiltak for å bedre sikkerheten. Uten resultat, ifølge ham. Det har vært en lang og utfordrende kamp. En kamp de håper er over snart.

Blir behandlet politisk

Utvalgsleder Anne-Kari Holm ønsker ikke å forskuttere utfallet.

Humper i øverste del av Oskleiva kommer som politisk sak i hovedutvalg for plan, teknisk, byggesak og miljø den 19. august.

– Jeg kan ikke forskuttere utfallet. Her er det sterke meninger for og imot. Jeg avventer behandlingen i hovedutvalget, sier utvalgsleder Anne-Kari Holm i en kommentar til Halden Arbeiderblad.

Vil koste 90.000 kroner

I sakspapirene kommer det fram at rådmannen innstiller på at det anlegges seks humper øverst i Oskleiva. I tillegg går rådmannen inn for at det kommer 17 humper i Grønliveien.

Humpene i Oskleiva vil koste 90.000 kroner. Humpene i Grønliveien har en prislapp på 255.000 kroner.

Når det gjelder Oskleiva, har teknisk forvaltning, politiet og veivesenet kommet fram til et forslag som administrasjonen i teknisk mener har større fleksibilitet for de mest berørte:

«1. Oskleiva mellom Stubberudveien/Furuboveien og Løkkeveien reguleres til gang/sykkelvei med tillatelse til kjøring til eiendommene som ligger mellom disse to kryssene. Kjøring da i begge retninger.

2. Før denne reguleringen settes i verk, etableres det seks humper i Oskleiva fra Stubberudveien/Furuboveien og fram til Grimsrødhøgda. Trafikken telles før og etter etableringen. Dersom gjennomgangstrafikken avtar ned mot 0, gjennomføres ikke punkt 1.

3. Stengingen av Oskleiva mellom Brattveien/Nystredet og Fjellstua opprettholdes.»

Kommentarer til denne saken