Det polskregistrerte vogntoget var på vei ut av Halden, men på grunn av glatt veibane sto kjøretøyet fast.

Biler kom seg forbi, men det skapte noe trafikkutfordringer i området.

Vogntoget sto helt nederst i Marcus Thranes gate.

Trafikkproblemene kan forplante seg ut i Haakon VIIs vei.