Lokale skogeiere kan se fram imot et innbringende år

Artikkelen er over 2 år gammel

Kubikkprisen for massevirke av gran går i disse dager opp med 50 kroner, og etterspørselen etter massevirke er enorm. Det vil gode muligheter for tynning av skog i 2018.