– Det er første gang vi begir oss inn på dette, så det er klart vi er spente! Sier Marie Montelius som vi møter sammen med broren Thomas. Sammen med moren Elisabeth Montelius, som også er grunneier, opparbeider de nå infrastruktur for 22 boenheter.

Eneboliger og hus i rekke

Det er prosjektert sju eneboligtomter langs jordekanten, fem eneboliger i rekke og 10 flermannsboliger i området. Tomteområdet starter der dagens bebyggelse på Grimsrødhøgda stopper, og opparbeidelsen av området er allerede i full gang.

Mens vi snakker med de to, begynner alarmen å gå for å varsle at det snart skal sprenges. Ladningen går av, og stein og grus fyker opp i været. Sprengningen er vellykket – og nok et skritt er tatt for å få ferdig veien som skal gå i området. I løpet av våren vil Leif Grimsrud AS gjøre klart med vann og avløp til tomtene.

– Vi har valgt lokale firmaer til alt. Halden er viktig for oss, sier Marie Montelius.

Ferdig regulert

Hele tomtefeltet fra Grimsrødhøgda til Bollerød/Nybo har vært ferdig regulert til boliger i mange år, men det er først nå at Marie, Thomas og Elisabeth har bestemt seg for å lta det neste steget.

– Området er delt inn i tre felt. De to neste feltene blir opparbeidet etter hvert, dersom etterspørselen tilsier det, sier Thomas Montelius som forteller at de er spente på hvordan responsen på tomtene blir.

– Det er et flott område med både morgensol og ettermiddagssol, samtidig som feltet ikke er helt flatt, så vi har gode forhåpninger, sier Thomas Montelius.

Eneboligtomtene vil være på cirka ett mål hver seg, så det er ganske store tomter. De vil ligge ut mot jordekanten, med utsikt mot Grimsrød gård og Gimle skole på andre siden av jordet.

Marie og Thomas Montelius forteller at de er opptatt av å bevare gården best mulig, samtidig som det er viktig å følge med i tida og bidra til utviklingen i Halden på best mulig måte.

– Vi følger jo med i avisa og ser at flere har uttrykt behov for flere boligtomter, forteller de.

De to søsknene og deres mor og far har alltid vært svært sammensveiset og jobbet i fellesskap for å ta vare på og drive Grimsrød gård best mulig. Etter at faren, Asbjørn Montelius, gikk bort i fjor, er det opp til de tre gjenværende å sørge for gårdens framtid. Marie og Thomas har tre generasjoner før seg på Grimsrød gård.