(Fredriksstad Blad)

235.882 liter med øl stanset tollerne på Svinesund i fjor. Det er nærmere en dobling av ølbeslagene sammenlignet med året før og tilsvarer nærmere en halv million halvliterbokser med øl.

Samtidig var det en stor økning i mengden brennevin som ble stanset på grensen:

Mens Svinesund-tollerne stanset 12.873 liter brennevin i 2015, var mengden økt til 20.959 liter i fjor.

– Trailere fullastet med alkohol

– Det som har vært nytt av året er at det har vært flere trailere som har vært helt fulle av alkohol. Det største beslaget vi gjorde i fjor, var på 24.000 liter. Da snakker vi trailer som har vært bra fullastet, sier Fredriksen om tidenes største ølbeslag på Svinesund.

Det ble gjort i høst.

Fredriksen kan ikke huske at lignende mengde med øl har flommet inn i tollernes varetekt.

– Mine statistikker går tilbake til 2007, og vi har aldri hatt så store mengder siden den gangen. Og før den tid, var det aldri snakk om denne typen mengder, sier Fredriksen, som forteller om en jevn økning fra år til år.

– Det har vært en økning gjennom alle år helt siden metanolsaken for mange år siden. Etter dette økte forsøkene på å ta originalflasker ulovlig inn i landet, sier Fredriksen.

– Mange villige til å handle

Hun er ikke i tvil om årsaken til de stadig flere smuglerforsøkene og de store beslagene.

– Tallene viser jo at det er mange som er villig til å handle ulovlig for å få kjøpt billig alkohol. Det er helt klart et marked hvor det er lett å omsette, i tillegg til at det er veldig stor fortjeneste. Her snakker vi om organisert smugling hvor store mengde fraktes med kurerer, sier hun.

Veldig mye av den ulovlige alkoholen kommer fra Øst-Europa, og det som blir tatt på Svinesund er trolig bare toppen av isfjellet.

Der passerer det hvert døgn i gjennomsnitt 10.000 personbiler og 1.300 trailere.

Over et tonn hasj

Ølmengden er ikke den eneste rekorden tollerne på Svinesund kan notere seg for i fjor. For første gang ble det beslaglagt over et tonn med hasj her.

– På landsbasis var det fire beslag på over hundre kilo hver i landet. Tre av dem ble tatt på Svinesund, sier Fredriksen.

Det var særlig ett enkeltbeslag som sørget for den rekordstore mengden beslaglagt hasj:

I mars fant tollerne 639 kilo hasj gjemt i en trailer.

Mye amfetamin også i fjor

Det ble også tatt store mengder amfetamin på grensen i fjor.

– 152 kilo er enorme mengder, men det er en nedgang i forhold til 2015. Da hadde vi et rekordår med flere store beslag og tok 193 kilo amfetamin, en mengde som aldri har forekommet på Svinesund før.

Det var for øvrig nedgang i beslag av de fleste andre typer narkotika.

– Tallene endrer seg fra år til år, og det har vel sammenheng blant annet med etterspørselen på markedet. I 2015 var det mest amfetamin, i fjor var det mest hasj, mens andre ganger er det heroin, sier Fredriksen.

Ifølge henne har Tollvesenet hatt stor nytte av kameraene som er satt opp på grenseovergangene og som gjør at mannskapene kan se trafikken på egne skjermer og blant annet få sjekket registreringsnumre på biler de fatter interesse for.