«Alle» som pendler med tog til Oslo husker nok den siste kaotiske uken i juni, hvor det var buss for tog. Mange brukte timesvis til jobb og flere ganger var det ikke nok busser til å ta unna alle pendlerne.

Neste uke blir det en ny runde med buss for tog og det er ventet kaos:

– Vi belager oss på at mandag 1. august uansett gir oss og de reisende ekstra utfordringer.

Derfor er deres klare oppfordring denne gangen at man velger hjemmekontor, hvis man har muligheten.

For i tillegg til at veinettet i Oslo allerede er ganske fullt, er det noen andre faktorer som kan påvirke trafikkemengden den kommende uken: Det arrangeres Norway Cup, mange er tilbake i jobb og Brynstunnelen er fortsatt delvis stengt.

– Vi har respekt for at ikke alle har denne muligheten, men med tanke på at flere tunneler er under oppgradering på Ring 3 i Oslo, vil vi ikke anbefale bil som noe godt alternativ, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef hos NSB til Østlandets Blad.

Har man ikke mulighet til det, har NSB et annet ønske:

– Vi oppfordrer også kundene våre til å reise på andre tider av døgnet, samt vurdere muligheten for å ikke reise i rushtrafikken denne uken.

Mye arbeid

Jernbaneverket arbeider på jernbanen fra lørdag 25. juni og til og med søndag 7. august. Det vil variere hvilken strekning og del av strekningen det uføres arbeider på og i hvor stor grad dette berører NSBs kunder.

Følgende strekninger blir stengt i perioden 1.8-7.8:

Oslo S – Bryn (Hovedbanen)

Oslo S – Grefsen (Gjøvikbanen)

Oslo S – Ski (Østfoldbanen)

Oslo S – Lillestrøm (Gardermobanen)

– Dette er viktig og helt nødvendig oppgradering og nybygging av jernbanen, forteller Terje Andersen, markedsansvarlig for Østfoldbanen.

20 min. tidligere

Ifølge NSB skal reisende med regionstoget fra Halden til Oslo S kjøre tog fra Halden til Vestby, og så gå over i buss. I motsatt retning kjører man buss fra Oslo S til Vestby og går over i et tog.

Her er det viktig å merke seg at bussen vil gå 20 minutter tidligere enn togets opprinnelige avgangstid fra Oslo S. NSB opplyser at dette er for å få toget til å gå i rute fra Vestby.

Ifølge NSB skal reisende med lokaltoget til og fra Moss, få buss fra Oslo S til Moss.

Bussene går fra spor 19 i Oslo og når man kommer med buss til Oslo blir man sluppet av ved Tollbukaia.

– Vi er klar over at dette kan virke tungvint for dere som skal reise, men vi må gjøre det på denne måten for å få god flyt i trafikken, skriver NSB på sin hjemmeside.

Det ble rettet mye kritikk mot NSB under sist runde med buss for tog. Her finner du en rekke spørsmål og svar, blant annet om hvorfor de ikke setter inn flere busser.

Østfoldbanen er den strekningen som blir mest berørt gjennom hele sommeren.