Mannen som ble funnet i Tista: Politiet har videobevis på at det ikke har skjedd noe straffbart

Det var ingen personer i nærheten da mannen havnet i vannet.