Fra i dag av kan du gå på begge sider langs Tista

Jobben med å få på plass en bryggepromenade langs den sørlige siden av Tista er ferdig.