– Hvis vi klarer 510 millioner, ja da er det bra

Leder Britt Brattli forventer ingen økning i årets julehandling i Tista senter.