Gå til sidens hovedinnhold

Huseieren på Hov må i fengsel

Artikkelen er over 5 år gammel

Mannen i 40-årene er idømt ubetinget fengselsstraff i 30 dager for å ha bygd i strandsonen uten tillatelse.

Halden tingrett avsa 11. september 2015 Norges første fengselsdom for brudd på plan- og bygningsloven av 2008. Mannen ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for sprengning, riving og bygging i strandsonen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) ved Iddefjorden.

LES OGSÅ: Må i fengsel for bygging i strandsonen

Økokrim: – Godtar dommen

Økokrim skriver på sine nettsider at domfelte godtar dommen etter å ha tatt betenkningstid.

Fra gammelt av har eiendommen som ligger langs Iddefjorden vært tollbolig. I tillegg til hovedhuset, befant det seg på eiendommen et anneks/bryggerhus fra omlag 1890 som var registrert som kulturminne.

Sprengte og rev

I en periode fra desember til 6. februar 2013 sprengte han bort deler av fjellet i 100-meterssonen, samt rev det verneverdige annekset. Han påbegynte også oppføring av et nybygg uten å ha søkt kommunen om tillatelse.

Etter en helhetsvurdering kom tingretten til at overtredelsene samlet sett var å anse som grove.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.