Oppvekstansvarlig i Halden kommune:– Vi har bred kompetanse innen rus og psykisk helse

Thea Dahlqvist i Halden kommune forteller at kommunen jobber for å bli bedre når det kommer til tverrfaglig samarbeid innen rus- og psykisk helse.